Kiipeilyä harrastetaan sisällä ja ulkona, kesällä ja talvella, kivillä ja kallioilla, kaupungeissa ja vuorilla.

Mitä kiipeily on?

Mitä kiipeily on?

Kiipeily koostuu nykyään useasta eri alalajista. Alussa kiipeily oli suurten vuorten valloittamista. Silloin tärkeintä oli huipulle pääsy, eikä muita sääntöjä tarvittu. Nykyään kiinnitetään entistä enemmän huomiota nimen­omaan tyyliin ja tapaan, jolla kiivetään. Lue lisää..

Kiipeilemään!

Kiipeilemään!

Kiipeilyharrastus aloitetaan nykyään pääsääntöisesti sisäseinällä, jos sellainen löytyy paikkakunnalla. Jos sisäseinää ei ole, mutta paikallinen kiipeilyseura tai yrittäjä löytyy, voi myös osallistua näiden järjestämille kursseille ulkokallioilla. Lue lisää..

Boulderointi

Boulderointi

Boulderointi on kiipeilyä niin matalalla, että köysivarmistusta ei tarvita. Boulderointia voi harrastaa kivillä, kallioilla ja sisäseinällä, ja se on kaikista kiipeily­muodoista urheilullisin ja fyysisin. Lue lisää..

Yläköysikiipeily

Yläköysikiipeily

Yläköysikiipeily on helpoin ja turvallisin vapaakiipeilyn muoto. Yläköysikiipeilyä tehdään aina pareittain ns. “köysistössä”. Lue lisää..

Alaköysikiipeily

Alaköysikiipeily

Alaköysikiipeilyä sanotaan myös “liidaamiseksi” (eng. Lead climbing). Nimi viittaa kiipeilytyyliin, jossa varmistusköysi viedään mukaan alhaalta, ja kiinnitetään säännöllisin välimatkoin seinämällä oleviin varmistuspisteisiin. Lue lisää..

Alppi- ja Vuorikiipeily

Alppi- ja Vuorikiipeily

Vuoristokiipeilyssä käytetään tarpeen mukaan tekniikoita kaikista muistakin kiipeilyn lajeista. Usein helpommilla reitillä edetään köysistössä kävellen, tai lyhytköysitekniikoita hyödyntäen. Lue lisää..