Kiipeilyreitin vaikeus

Kiipeilyreitin vaikeuden määrittely on aina subjektiivista ja välillä hyvinkin vaikeaa. Vanhempien reittien vaikeusasteet ovat vuosien saatossa usein vakiintuneet ja hyväksytty alueellisesti. Vanhemmat reitit toimivatkin vertailupohjana uusien reittien arvostelulle, ja alueiden väliset erot ovat välillä kasvaneet huomattaviksi. Kiipeilyn vaikeuden luokittelulla on useita tarkoituksia, ja nämä takoitukset määräävät usein myös vaikeusasteen (eli kiipeilytermein 'greidaamisen') perusteet. Myös alueelliset vaihtelut kiipeilyn luonteessa tekevät sen, että eri asteikkoja ei välttämättä voi suoraan verrata toisiinsa.

Suuri ero eri asteikkojen välillä aiheutuu esimerkiksi siitä, kuvaako vaikeusaste Onsight- Flash- vai Redpoint- suoritusta.

  • Onsight tarkoittaa reitin kiipeämistä ilman harjoittelua tai mitään ennakkotietoja.
  • Flash tarkoittaa sitä, että on esim. nähnyt jonkun kiipeävän reitin tai saanut siitä vinkkejä, mutta aikaisempia yrityksiä ei ole itse tehnyt.
  • Redpoint tarkoittaa kiipeilytyyliä, jossa reitin saa harjoitella vapaasti etukäteen.

Reitin vaikeuteen liittyy  myös hyvin monia erilaisia piireitä, joita yritetään eri tavoilla huomioida lopullisessa arviossa. Kaikki nämä suoritukset vaativat, että kiipeily tapahtuu vapaasti, ilman ulkopuolisia apuvälineitä tai lepäämistä köydessä. Urheilukiipeilyssä ollaan usein hyvinkin tarkkoja suorituksien puhtaudesta, mutta alppityylisessä kiipeilyssä pidemmillä reiteillä käsitteitä voidaan pitää hieman joustavampina. Pitkillä alppityylisillä kallioreiteillä varsinkin ranskassa, voi olla tilanteita missä muuten helpon reitin vaikea kohta on jopa tarkoitus ohittaa pultista vetämällä. Tyyliä kutsutaan nimellä French free, ja näistä kohdista on usein maininta reittioppaassa. Oppaassa  voi tällöin olla erikseen merkinnät kahdesta eri vaikeusasteesta. Nämä kuvaavat silloin erikseen reitin vaikeuden käyttäen apuvälineitä (French free) tai ilman niitä. 

Eri reittien greidaamiseen vaikuttaivia seikkoja, joita huomioidaan eri tavalla eri järjestelmissä.

  • Kuvaako vaikeusaste Onsight vai Redpoint- suoritusta? Alpeilla pitkillä reiteillä ja perinteisessä kiipeilyssä tavoiteltu suoritus on usein Onsight tai Flash, mutta urheilukiipeilyssä reittejä harjoitellaan ja "projektoidaan" pitkäänkin. Tämä vaikuttaa myös vaikeusasteiden määrittelyyn.
  • Kuvaako vaikeusaste yksittäisten liikkeiden vaikeuden, vai huomioiko se myös reitin raskauden, kun kaikki liikkeet yhdistetään? Ylitsekaatuva pitkä reitti voi olla vaikea jaksaa loppuun asti, vaikka siinä ei ole yhtään liikettä, jota ei pystyisi tekemään lyhyen tauon jälkeen.

Sisäseinä- ja sporttikiipeily (pultit) suomessa

Suomessa sisäseinillä käytetään köysireiteillä pääsääntöisesti ranskalaista vaikeusasteikkoa. Ranskalainen asteikko on kilpakiipeilyssä standardi, ja periytyy siitä urheilulliseen kiipeilyyn. Sisäseinällä reittien greidaus toimii suurinpiirtein kuten ulkonakin. Reitintekijä tai ensimmäiset kiipeilijät usein antavat arvion vaikusasteesta, ja tämä merkitään reitin vaikeudeksi. Välillä reitin greidit tarkistetaan, mutta usein sisäseinien reitit ovat yhden tai muutaman ihmisen arvio, ja kiipeilijät tyytyvät pitämään ne vain “erityisen vaikeana vitosena” tai “melko helppona kuusbeenä”. Todellisuudessa nämä ilmaisut saattavat tarkoittaa sitä, että reitin greidiä voisi hieman nostaa tai laskea. Vaikeusaste on aina subjektiivinen, ja siten asettuu usein vasta usean arvion perusteella. Kallioreiteillä vaikeusaste saattaakin muuttua ensinousijan arviosta, mutta sisäseinällä reitit elävät sen verran lyhyen aikaa että vaikeusate ei samalla tavalla asetu. Kaiken kaikkiaan vaikeusaste antaa kiipeilijälle vinkin itselle sopivasta haasteista.

Myös sisäseinillä on halli- ja reitintekijäkohtaisia eroja reittien vaikeusasteissa ja tyyleissä. Nykyään kiipeilyreittien laatu on korostunut, ja isommissa halleissa voi olla yksinomaan reitintekoon palkattuja työntekijöitä. Silloin reitintekijän nimi greidin vieressä voi auttaa arvioimaan reitin sopivuutta omalle kiipeilytyylilleen. Reitti voi vaatia voimaa, kestävyyttä, oivaltamista tai tasapainoilua. Parhaimmassa tapauksessa sopivasti näitä kaikkia.

Boulderointigreidt Suomessa

Boulderit greidataan pääsääntöisesti Fountaineblaun asteikon mukaan. Tämä asteikko muistuttaa Ranskalaista köysikiipeilyn asteikkoa, mutta ei vastaa sitä.  Nämä asteikot erotellaan usein toisistaan kirjoittamalla boulderasteikko isoilla kirjaimilla.

Perinteinen kiipeilytyyli (omat kiilat)

Perinteinen kiipeily tarkoittaa kiipeilyä reiteillä, joissa ei ole valmiita pultteja varmistamiseen. Tämä on Suomessa useimmiten halkeamakiipeilyä, joka eroaa luonteeltaan muuta kiipeilyä enemmän sisäkiipeilystä. Perinteiset reitit saavat Suomessa yleensä vanhan suomalaisen asteikon mukaisen vaikeusasteen. Suomalaisen asteikon loppupäätä on muokattu 1990- luvulta siten, että vaikeusasteesta 7 alkaen pykälät vastaavat nykyään Ranskalaista asteikkoa.

 

Suomalainen ja Ranskalainen astikko

Ranska Suomi
4a 4
4b  
4c  
5a  
5b
5+
5c
6a 6-
6a+  
6b 6
6b+ 6+
6c
7-
6c+
7a 7
7a+ 7+
7b 8-
7b+ 8
7c 8+
7c+ 9-
8a 9