Vakuutus kiipeilyyn

Sisäseinäkiipeily valvotuissa oloissa vaatii erilaisen varautumisen kun kiipeily vuoren huipulle. Vakuutuksista puhuttaessa kuitenkin kiipeily on kiipeilyä, ja tavallisissa henkilö- tai matkavakuutukissa edes seinäkiipeily ei usein kuulu vakuutuksen piiriin, ellei siitä erikseen sovita ja makseta. Suomessa saa hoitoa julkisellakin puolella, mutta monesti odotusajat ovat pitkiä.

Olen periaatteellisesti ollut sitä mieltä, että Suomessa on hyvä terveydenhuolto, eikä hoitokuluvakuutukseen pitäisi Suomessa olla tarvetta. Näistä syistä sivuutinkin vakuutuksien miettimisen sen jälkeen, kun lopetin alpeilla liikkumisen. Ei olisi pitänyt! Suomessa saa kyllä hoitoa, mutta hitaasti. Suurimmat erot ovat hoitoon pääsyn nopeudessa sekä tutkimuksissa, joihin pääsee heti. Julkinen terveydenhoito ei myöskään pyri aina edes palauttamaan vapaa-ajallaan urheilevan täydellistä suorituskykyä, vaan pyrkii palauttamaan asiakkaan työkyky sekä normaalin elämän mahdollistamiseen. Varsinkin vähän varttuneemman kiipeilijän kohdalla vakuutus voi olla avain esimerkiksi leikkaushoitoon, jota julkisella puolella ei enää tarjota.

Vakuutuksen etuja

Jotta vakuutuksen edut todella ovat hyödynnettävissä, on tärkeää että tunnet oman vakuutusturvasi. Loukkaantuneena pitää tehdä nopeita päätöksiä, ja silloin pitää tietää mitä vakuutus korvaa. Varsinkin lievissä loukkaantumisissa hyötyy tarkasta tiedosta vakuutuksesta sekä lähialueen lääkäripalveluista. Hyvällä vakuutuksella voi lähteä suoraan taksilla lääkäriin, ja tehdä tarvittavat tutkimukset. Myös maksukäytännöt kannattaa selvittää, tai varautua maksamaan kulut aluksi itse.

  • Loukkaantuneena pääset hoitoon nopeammin. Isommilla paikkakunnilla lääkäriasema on auki jopa 24/7.
  • Loukkaantuneena vammat tutkitaan perusteellisemmin ja heti. Julkisella puolella saatat joutua odottamaan perus-röntgenin jälkeen buranan avulla muutaman viikon.
  • Yksityisellä lääkäriasemalla myös leikkaushoitoon on lyhyet jonot. Julkisella puolella hoitoon pääsy voi viedä kuukausia.
  • Vakuutukseen sisältyvä kuntouttava hoito (fysioterapia) on usein laajempaa  kun julkisesti tarjottava.
  • Vakuutus saattaa korvata myös matkakuluja ja lääkkeitä ym.

Vakuutustarve riippuu alalajista

Kaikessa urheilussa voi loukkaantua, ja silloin tarvitaaan tapaturman varalta hoitokuluvakuutus. Yleisimmin tämä voi olla tapaturmavakuutus, matkavakuutus tai lajiliiton urheiluvakuutus. Pääsääntöisesti kiipeily lasketaan riskialttiiksi lajiksi, joka ei kuulu vakutukseen ilman eri sopimusta ja kalliimpia maksuja. Sijaintiin liittyviä ehtoja täytyy myös lukea tarkasti. Matkavakuutus ei välttämättä ole voimassa kotimaassa, ainakaan lähellä kotia. Käytännöt vaihtelevat hieman yhtiöittäin, ja vertailulla voi löytää omaan toimintaansa parhaiten soveltuvan.

Jos vahinko sattuu vuorilla, tarvitaan useimmiten apua evakuointiin. Mahdollisesti aikaa kuluu myös loukkaantuneen etsintään. Nämä etsintä- ja pelstusoperaatiot saaattavat olla hyvin kalliita, eivätkä aina ole saaatavilla ilman vakuutusta. Vuorilla tarvitaan siis useimmiten myös etsintä- ja pelastusvakuutus. Joissakin maissa, kuten Ranskassa valtio tarjoaa pelastuspalvelun vuorilla mutta Sveitsissä kopteri ei nouse ilman rahaa.

Vastuuvakuutus on useimmissa koti- ja ajoneuvovakuutksissa kiinteä osa. Harvemmin sitä tulee kuitenkaan miettineeksi vuorioloissa. Jos esimerkiksi rinteiden ulkopuolella laskiessa aiheutat lumivyöryn rinnealueen lähellä, voi korvaukset olla huomattavia.

Hoitokuluvakuutus

Hoitokuluvakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja kuten lääkärikäyntejä ja lääkkeitä. Tämä vakuutus voi olla matkavakuutus, tapaturmavakuutus tai lajiliiton urheiluvakuutus. Näissä kaikissa on erilaiset ehdot, joihin kannattaa tutustua tarkasti. Pääsääntöisesti kiipeily missään muodossa ei sisälly tavallisiin matka- tai tapaturmavakuutuksiin, lukuunottamatta joitakin lasten ja nuorten vakuutuksia.

Kiipeilyliiton jäsenseuran jäsenyyteen kuuluu vakuutus, joka kattaa suuren osan kiipeilystä. Liittyminen kiipeilykerhoon on siis helppo ja toimiva tapa saada itselleen vakuutus. Muista kuitenkin taristaa vakuutusehdot, ja varmista että oma kiipeilysi kuuluu vakuutuksen piiriin. Lisätietoja; www.climbing.fi

Vuoristopelastusvakuutus

Pelastusvakuutus voi kattaa etsintä- ja pelastuskuluja, jos sinut joudutaan evakuoimaan esim. helikopterilla. Tämä yleensä ei kuulu tavalliseen tapaturmavakuutukseen, vaikka vakuutus muuten kattaisikin esim. kiipeilyn. Huomaa myös että vuoristopelastusvakuutus usein sisältää hoitokuluina vain ensihoidon. Tämän takia erillinen hoitokuluvakuutus voi olla tarpeen vuoristopelastusvakuutuksesta huolimatta.

Euroopan alppimaiden kiipeilykerhojen jäsenyydet sisältävät usein vakuutuksen, joka kattaa sikäläisissä oloissa tapahtuvan kiipeilyn. Nämä vakuutukset kattavat yleisimmän kiipeily- ja hiihtotoiminnan alpeilla ja muualla vuoristossa. Esimerkiksi Itävallan alppikerho (OAV) tarjoaa tällaista vakuutusta jäsenyyden osana. OAV:lla on alajaosto Briteissä, johon myös Suomalalinen voi liittyä, ja asioida Englanniksi. Varmista että oma kiipeilysi kuuluu vakuutuksen piiriin. Lisätietoja: https://aacuk.org.uk/ 

Eurooppalainen sairaanhoitokortti

Suomessa sairausvakuutetuilla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health Insurance Card, EHIC). Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla todistat oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Saat kortilla hoitoa, jos oleskelet tilapäisesti (esim. lomamatka) toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja sairastut äkillisesti tai joudut tapaturmaan siellä.Eurooppalainen sairaanhoitokortti on ilmainen. Sen voivat tilata Kelasta kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt ja ne, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, kuten ulkomailla asuvat eläkeläiset.