Missä voi kiivetä ja miten alkuun?

Aloita uusi harrastus!

Harrastuksen aloittaminen

Kiipeilyharrastus aloitetaan nykyään pääsääntöisesti sisäseinällä, varsinkin jos sellainen löytyy paikkakunnalla. Jos sisäseinää ei ole, mutta paikallinen kiipeilyseura tai yrittäjä löytyy, voi myös osallistua näiden järjestämille kursseille ulkokallioilla. Suomessa ei ole vuoria, mutta toiset tutustuvat kiipeilyyn myös ulkomailla esim. vuoristovaelluksen tai vapaalaskun kautta.

Boulderointi

Helpoin tapa aloittaa kiipeilyharrastus on Boulderointi. Boulderointi sisäseinällä ei vaadi terveen itsesuojeluvaiston lisäksi erityisiä varmistamiseen liittyviä taitoja. Boulderointi sisäseinällä ei usein vaadi alkeiskurssia tai ajanvarausta, ja usein lajin voi aloittaa vuokrakengissä lyhyen opastuksen jälkeen. Ulkona boulderointi vaatii hieman enemmän perhtyneisyyttä sekä omia välineitä, kuten alastuloa varmistavan liikuteltavan patjan ns. "pädin". Ulkona boulderointiin suositellaan kurssin käymistä tai lajiin tutustumista ensin sisäseinällä. Kiipeilytekniikankin kannalta on hyvä saada ainakin lyhyt esittely kokeneelta kiipeilijältä. Boulderointiin pääsee alkuun myös kurssilla, jossa turvallisuuden lisäksi käsitellään kiipeilytekniikkaa ja kiipeilyn harjoittelun perusteita. Siinä missä boulderointiin sisäseinällä riittää usein paikalle saapuminen, ulkokallioilla on hyvä olla mukana lisäksi myös omat kiipeilykengät, aiemmin mainittu "pädi" ja magnesiumpussi sormien kuivattamista varten (tai se kaveri, jolla nämä jo löytyy).

Seinäkiipeily

Seinäkiipeilyharrastus aloitetaan pääsääntöisesti yläköysikiipeilynä. Käytännössä seinäkiipeily vaatii aina koulutuksen. Helpoin tapa on mennä paikallisen kiipeilyseinän tai seuran alkeiskurssille. Kurssi on lyhimmillään yhden illan mittainen, ja siinä opitaan turvallisen yläköysikiipeilyn alkeet. Kurssin aiheita ovat kiipeilyn lisäksi turvallisuusvälineet, köyden solmiminen sekä varmistaminen. Vasta kurssin ja hyväksytyn varmistuskokeen jälkeen pääsee yleensä kiipeilemään omatoimisesti sisäseinällä. Alaköysikiipeilyä varten löytyy jatkokursseja.

Vuodesta 2015 on Suomessa ollut käytössä ns. "varmistuskorttijärjestelmä", johon kakki suurimmat Kiipeilyseinät ovat liittyneet. Varmistuskorttijärjestelmän puitteissa kiipeilijä suorittaa tietyt kriteerit täyttävän taitotestin ennen kiipeilyä seinällä. Varmistuskorttijärjestelmästä vastaa Suomen urheilukiipeily ry ( https://urheilukiipeily.fi/ )

Kalliokiipeily

Kalliokiipeily vastaa luonteeltaan seinäkiipeilyä. Samoja tekniikoita käytetään varmistamiseen ja kiipeilyyn, mutta sen lisäksi kiipeilijän täytyy itse tehdä köysien kiinnitykset kallioon, sekä arvioida olosuhteet ja ympäristön turvallisuuden. Luonnossa myös kalliolta tippuvat kivet täytyy huomioida ja jyrkänteen reunalla liikkuminen turvallisesti vaatii osaamista. Myös kalliokiipeily aloitetaan yläköysikiipeilykurssilla, tai erillisillä "seinältä kalliolle"- kursseilla, niille jotka ovat jo kiivenneet sisäseinällä. Jatkokursseilla voi opetella alaköysikiipeilyä, luonnollisilla varmistuksilla kiipeämistä sekä pitkien reittien kiipeilyä ja kalliopelastusta.

Suomen kiipeilyliitto ry ( http://climbing.fi ) ylläpitää koulutusärjestelmää, missä eri kurssien tietosisältöjä ja taitovaatimuksia määritellään. Useat kiipeilykerhot ja yrittäjät noudattavat näitä, mutta niitä saatetaan myös soveltaa ja räätälöidä.

Jääkiipeily

Suomessa voi harrastaa jääkiipeilyä, mikäli olosuhteet sen sallivat. Etelässä ei voi lämpimänä talvena välttämättä kiivetä jäätä ollenkaan, mutta pohjoisessa jääkipeily on yleensä mahdollista. Jääkiipeilyn kausi vaihtelee kelien mukaan, mutta sijoittuu usein marraskuun ja maaliskuun välille. Joitakin jääkiipeilyyn liittyviä palveluitakin on tarjolla, mutta pääosin jääkiipeilyyn siirrytään seinä- ja kalliokiipeilyn kautta. Jääkiipeily vaatii olosuhteiden ja ympäristön tuntemista. Näihin erityispiirteisiin keskittyminen on helpompaa, jos kiipeilyyn liittyvät perusasiat on jo tuttuja.

Vuorikiipeily ja jäätikkökoulutukset

Vaikka Suomessa ei ole vuoria, suomessa löytyy useita vuoristo-oppaita, jotka järejestävät vuorikiipeilyyn liittyviä koulutuksia sekä Suomessa että ulkomailla. Suomalaisiin vuoristo-oppaisiin voi tutustua sivustolla http://vuoristo-opas.fi

Kiipeilypalvelun turvallisuus

Kiipeilypalvelun tarjoaja vastaa palvelun turvallisuudesta, mutta myös osallistujalla on velvollisuuksia. Osallistujan tulee mm. noudattaa annettuja ohjeita, käyttää tarjottuja suojavarusteita sekä varmistaa oma vakuutusturvansa ja ilmoittaa etukäteen toimintaan mahdollisesti vaikuttavista sairauksista ja rajoitteista. Palveluntarjoajalla pitää olla riittävä koulutus ja osaaminen järjestämästään kiipeilypalvelusta. Turvatekniikan keskuksen sivuilla löytyy lisätietoa liikunta- ja ohjelmapalveluiden turvallisuudesta. ( https://tukes.fi/tuotteet-ja-palvelut/kuluttajille-tarjottavat-palvelut/ohjelma-ja-elamyspalvelut/kiipeily ).