Kuka opettaa kiipeilyä ja kuka opettaa opettajaa?

Kuka opettaa kiipeilyä?

Suomessa kiipeilyn harrastajia löytyy tänään koko maasta, mutta kuka opettaa kiipeilyä?

Kiipeilykerhot ylläpitävät erilaisia junnutreenejä, harjoitusvuoroja ja kiipeilytiloja omilla paikkakunnillaan. Kiipeilykerhot ovat myös ne, jotka perinteisesti ovat pitäneet kiipeilykursseja sisäseinällä ja kalliolla. Useimmissa isommissa kaupungeissa on tänään kaupallisia kiipeilyseiniä, joissa järjestetään usein seinäkiipeilyn yhden illan kursseja. Viime vuosina ovat yleistyneet myös itsevarmistavat laitteet, joiden avulla kiipeilyä voi kokeilla omatoimisesti nopean opastuksen jälkeen. Yrittäjiltä ja seuroilta voi usein myös ostaa laskeuduttamista tai kiipeilykokeilua palveluna ohjaajan opastuksella.

Kiipeilykerhojen kattojärjestö Suomen kiipeilyliitto ry ylläpitää koulutusjärjestelmää ohjaajille. Tällä halutaan varmistaa riittävän pätevät ohjaajat jäsenkerhoissa (ja yrityksissä). Mikään laki ei suoranaisesti velvoita kiipeilyn ohjaajaa käymään tiettyjä kursseja, mutta kuluttajasuojalain nojalla laaditut ohjeet velvoittavat käytännössä ohjaajaa käymään jonkinlaista koulutusta. Jos olet asiakkaana epävarma, kysy ja selvitä millainen pätevyys ohjaajalla on. Alppimaissa ja esimerkiksi Ruotsissa ohjaajalta vaaditaan ihan lainkin nojalla kansainvälisiä pätevyyksiä, varsinkin vuoristossa, vyöryvaarallisilla alueilla ja jäätiköllä liikuttaessa. Alla esitellään yleisimmät ohjaajapätevyydet Suomessa 2020.

Turvatekniikan keskus (TUKES) ylläpitää kuluttajille suunnattuja ohjeita ohjelma- ja elämyspalveluiden turvallisuudesta. Suomen Urheilykiipeily ry ( https://urheilukiipeily.fi ) ylläpitää jäsenhalleissaan erillistä koulutusjärjestelmää hallivalvojille.

KTO (Köysitoiminnanohjaaja)

KTO on Suomen kiipeilyliiton alin kansallinen ohjaajataso. KTO on käynyt kahden viikonlopun ohjaajakurssin, sekä osallistunut ohjaajakokeeseen. KTO ei välttämättä ole kokenut kiipeilijä, ja saa ohjata yläköysikiipeilyä ja laskeutumista sisäseinillä ja ulkokallioilla. KTO ei varsinaisesti opeta kiipeilyä eikä pidä kiipeilykursseja. KTO on perusohjaajatso, joka on sellaisenaan tarkoitettu peruskoulutukseksi seikkailupalvelujen parissa työskenteleville.

KO (Kiipeilyn ohjaaja)

KO on Suomen kiipeilyliiton seuraava ohjaajataso. KO on kiivennyt yleensä itse aktiivisesti ainakin muutaman vuoden ja harjoitellut kiipeilykurssien pitämistä apuohjaajana koulutuksissa. KO opettaa ylä-, ja alaköysikiipeilyä sekä laskeutumista kiipeilyn perus- ja jatkokursseilla sisäseinillä ja kallioilla. KO ei opeta luonnollisilla varmistuksilla kiipeämistä, eikä pitkillä reiteillä kiipeilyä.

KKK (Kalliokiipeilykouluttaja)

KKK on Suomen kiipeilyliiton ylin ohjaajataso, joka noudattaa UIAA Rock Climbing Instructor (RCI) tasolle asetettuja vaatimuksia. Suomessa järjestettävä koulutus auditoidaan UIAA:n toimesta. KKK on aina kokenut kiipeiljä, joka on osallistunut useisiin koulutustilaisuuksiin ja kokeisiin. KKK opettaa kaikenlaista kalliokiipeilyä, mutta ei vuoristossa tapahtuvaa kiipeilyä. Lisätiedot kiipeilyliiton koulutuksista: http://www.climbing.fi

UIAA RCI (Rock climbing instructor)

UIAA Rock Climbing Instructor (RCI) on kansainvälisen kiipeilyliiton määrittelemä minimitaso ohjaajille. Useat kansallisten kiipeilyliittojen koulutusjärjestelmät noudattavat RCI- tasolle asetettuja vaatimuksia. UIAA auditoi koulutusjärjestelmän säännöllisesti. RCI tarkoittaa, että ohjaaja on suorittanut jonkin kansallisen ohjaajakoulutuksen, joka noudattaa UIAA RCI- tasolle asetettuja vaatimuksia. Yleensä tämän merkkinä ohjaajakortissa saa käyttää UIAA / RCI merkintää. Eri kansallisissa koulutuksissa voi kuitenkin olla myös eroja, huomioiden erityiset paikalliset vaatimukset. Suomessa löytyy ainakin ohjaajia, jotka ovat suorittaneet RCI- tasoisen koulutuksen Ruotsissa. Suomessa nämä pätevyydet hyväksytään sellaisenaan Kiipeilyliiton koulutusvaliokunnan päätöksellä Suomalaista vastaavaksi. Lisätiedot: http://www.theuiaa.org https://bergsport.se

UIAGM (Kansainvälinen vuoristo-opas)

UIAGM-oppaita ei kouluteta Suomessa, mutta monet Suomalaiset ovat käyneet Ruotsissa suorittamassa tämän tutkinnon. Muutamat Suomalaiset ovat suorittaneet tämän tutkinnon myös muissa maissa. UIAGM-opas opettaa kalliokiipeilyn lisäksi kaikkea vuoristoissa tapahtuvaa kiipeilyä ja myös jäätikkö- ja hiihtovaellusta sekä vapaalaskua. Ohjattu jäätikkövaellus tai jäätikkökoulutus ovat esimerkkejä toiminnoista, joihin tavallisesti vaaditaan UIAGM-opas. Lisätiedot: http://www.sbo.nu http://www.vuoristo-opas.fi