Tarvitsenko kiipeilyyn vakuutuksen, jäsenyyden tai lisenssin?

Vakuutukset, jäsenyydet ja lisenssit?

Sisäseinällä kiipeilijältä vaaditaan pääsääntöisesti näyttö tai todistus tarpeellisesta osaamisesta (ns. kansallinen varmistuskortti) mutta kiipeilyn harrastamiseen ei ole muutoin erillistä lisenssijärjestelmää.

Suomessa on myös hyvä julkinen terveydenhuolto, mutta vakuutus voi silti olla paikallaan. Suomessa saa kyllä julkisessa terveydenhuollossakin hoitoa, mutta hitaasti. Suurimmat erot ovat usein hoitoon pääsyn nopeudessa sekä tutkimuksissa, joihin pääsee heti. Julkinen terveydenhoito ei myöskään pyri aina edes palauttamaan vapaa-ajallaan urheilevan täydellistä suorituskykyä, vaan pyrkii palauttamaan lähinnä työkyky. Varsinkin vähän varttuneemman kiipeilijän kohdalla vakuutus voi olla avain esimerkiksi leikkaushoitoon, jota julkisella puolella ei enää tarjota.

Jos käyt ulkomailla kiipeilemässä, on hyvä selvittää mitä matkavakuutus korvaa. Pääsääntöisesti tavallinen matkavakuutus ei korvaa kiipeilyssä tai vapaalaskussa sattuneita loukkaantumisia. Vuoristossa hoitokulujen lisäksi myös etsintä ja pelastus voi maksaa, ja siihenkin tulee varautua vakuutuksella. Pienikin loukkaantuminen, kuten nyrjähtänyt nilkka, voi vuoristossa vaatia evakuoinnin helikopterilla.

Jotta vakuutuksen edut todella ovat hyödynnettävissä, on tärkeää että tunnet oman vakuutusturvasi. Tutustu vakuutuksen ehtoihin ja varmista että sen kattavuus on riittävä. Loukkaantuneena pitää tehdä nopeita päätöksiä, ja silloin pitää tietää mitä vakuutus korvaa. Lievissäkin loukkaantumisissa hyötyy tarkasta tiedosta vakuutuksesta sekä lähialueen lääkäripalveluista. Nopea hoitoon päääsy yleensä nopeuttaa myös paranemista.

Vakuutuksen hyötyjä

Vuoristossa varautuminen ongelmatilanteisiin sekä etsintään ja pelastukseen voi kirjaimellisesti olla elämän ja kuoleman kysymys, ja hyöty on ilmeinen. Vakuutuksen hyöty pienissä loukkaantumisissa jää usein vähemmälle huomiolle. Toki yksityinen terveydenhuolto on käytettävissä myös ilman vakuutusta, mutta useimmalle vakuuttamattomalle hinta on sen verran korkea, että ainut vaihtoehto on julkinen terveydenhuolto. Luettelossa alla ajatellaan hoitokuluvakuutuksen mahdollistavan yksityisten lääkäripalvelujen käytön.

  • Loukkaantuneena pääset vakuutettuna hoitoon nopeammin. Usein lääkäriasema on auki jopa 24/7.
  • Vammat tutkitaan usein perusteellisemmin ja nopeammin. Julkisella puolella saatat joutua odottamaan ja erikseen vaatimaan kalliimpia tutkimuksia.
  • Yksityisellä lääkäriasemalla leikkaushoitoon on usein lyhyet jonot. Julkisella puolella vastaavaan hoitoon pääsy voi viedä viikkoja tai kuukausia.
  • Vakuutukseen sisältyvä kuntouttava hoito (fysioterapia) on usein laajempaa kun julkisesti tarjottava.
  • Vakuutus saattaa korvata myös loukkantumisesta johtuvia sivukuluja kuten ansiomenetystä, matkakuluja ja lääkkeitä ym.
  • Hyvällä vakuutusturvalla voi päästä hoitoon, jota ei tarjota julkisella puolella.

Vakuutustarve riippuu kiipeilijästä

Sisäseinäkiipeily valvotuissa oloissa vaatii erilaisen varautumisen ja vakuutusturvan kun kiipeily vuoren huipulle. Vakuutuksista puhuttaessa kuitenkin kiipeily on usein vain kiipeilyä, ja tavallisissa henkilö- tai matkavakuutukissa edes seinäkiipeily ei usein kuulu vakuutuksen piiriin, ellei siitä erikseen sovita ja makseta. Kaikessa urheilussa voi loukkaantua, ja silloin tarvitaaan tapaturman varalta hoitokuluvakuutus. Yleisimmin tämä voi olla tapaturmavakuutus, matkavakuutus tai lajiliiton urheiluvakuutus. Pääsääntöisesti kiipeily lasketaan riskialttiiksi lajiksi, joka ei kuulu vakuutukseen ilman eri sopimusta ja kalliimpia maksuja. Sijaintiin liittyviä ehtoja täytyy myös lukea tarkasti. Matkavakuutus ei välttämättä ole voimassa kotimaassa, ainakaan lähellä kotia. Käytännöt vaihtelevat hieman yhtiöittäin, ja vertailulla voi löytää omaan toimintaansa parhaiten soveltuvan vakuutuksen.

Jos vahinko sattuu vuorilla, tarvitaan useimmiten apua myös evakuointiin. Mahdollisesti aikaa kuluu myös loukkaantuneen etsintään. Nämä etsintä- ja pelastusoperaatiot vaativat työvoimaa ja helikoptereita. Etsintä- ja pelastus saattaa olla hyvin kalliita, eivätkä nämä palvelut aina ole saaatavilla ilman vakuutusta. Vuorilla tarvitaan siis useimmiten myös etsintä- ja pelastusvakuutus. Joissakin maissa, kuten Ranskassa valtio tarjoaa pelastuspalvelun vuorilla mutta Sveitsissä helikopteri ei yleensä nouse ilman maksua.

Vastuuvakuutus on useimmissa koti- ja ajoneuvovakuutksissa kiinteä osa. Harvemmin sitä tulee kuitenkaan miettineeksi vuorioloissa. Jos esimerkiksi rinteiden ulkopuolella laskiessa aiheutat lumivyöryn, voi korvausvaatimukset joissakin tapauksissa olla huomattavat.

Hoitokuluvakuutus

Hoitokuluvakuutus korvaa tapaturman aiheuttamia hoitokuluja kuten lääkärikäyntejä ja lääkkeitä. Tämä vakuutus voi olla matkavakuutus, tapaturmavakuutus tai lajiliiton urheiluvakuutus. Näissä kaikissa on erilaiset ehdot, joihin kannattaa tutustua tarkasti. Pääsääntöisesti kiipeily missään muodossa ei sisälly tavallisiin matka- tai tapaturmavakuutuksiin, lukuunottamatta joitakin lasten ja nuorten vakuutuksia.

Kiipeilyliiton jäsenyys

Kiipeilyliiton jäsenseuran jäsenyyteen kuuluu vakuutus, joka kattaa suuren osan kiipeilystä. Liittyminen kiipeilykerhoon on siis helppo ja toimiva tapa saada itselleen vakuutus. Muista kuitenkin tarkistaa vakuutusehdot, ja varmista että oma kiipeilysi kuuluu vakuutuksen piiriin. Lisätietoja; http://www.climbing.fi

Vuoristopelastusvakuutus

Pelastusvakuutus voi kattaa etsintä- ja pelastuskuluja, jos sinut joudutaan evakuoimaan esim. helikopterilla. Tämä yleensä ei kuulu tavalliseen tapaturmavakuutukseen, vaikka vakuutus muuten kattaisikin esim. kiipeilyn. Huomaa myös että vuoristopelastusvakuutus usein sisältää hoitokuluina vain ensihoidon. Tämän takia erillinen hoitokuluvakuutus voi olla tarpeen vuoristopelastusvakuutuksesta huolimatta. Vuoristopelastusvakuutus voi sisältää rajoituksia esimerkiksi harrastukseen (kiipeily, vuorijuoksu, hiihto jne.), korkeuteen, maahan tai maanosaan liittyen.

Ulkomaisen kiipeilyseuran jäsenyys

Euroopan alppimaiden kiipeilykerhojen jäsenyydet sisältävät usein vakuutuksen, joka kattaa sikäläisissä oloissa tapahtuvan kiipeilyn. Nämä vakuutukset kattavat yleisimmän kiipeily- ja hiihtotoiminnan alpeilla ja muualla vuoristossa. Esimerkiksi Itävallan alppikerho (OAV) tarjoaa tällaista vakuutusta jäsenyyden osana. OAV:lla on alajaosto Briteissä, johon myös Suomalainen voi liittyä, ja asioida jäsenasioissa Englanniksi. Varmista kuitenkin erikseen vakuutusasioinnin ehdot ja se, että oma kiipeilysi kuuluu vakuutuksen piiriin. Lisätietoja: https://aacuk.org.uk/

Ulkomaisen kiipeilyseuran jäsenyydellä saa usein myös alennuksia alppimajoissa. Innokas alppikiipeilijä kuittaakin helposti valtaoasn jäsenmaksusta näillä alennuksilla.

Eurooppalainen sairaanhoitokortti matkalle mukaan

Suomessa sairausvakuutetuilla on oikeus eurooppalaiseen sairaanhoitokorttiin (European Health Insurance Card, EHIC). Eurooppalaisella sairaanhoitokortilla todistat oikeutesi lääketieteellisesti välttämättömään sairaanhoitoon EU- ja Eta-maissa sekä Sveitsissä. Saat kortilla hoitoa, jos oleskelet tilapäisesti (esim. lomamatka) toisessa EU- tai Eta-maassa tai Sveitsissä ja sairastut äkillisesti tai joudut tapaturmaan siellä.Eurooppalainen sairaanhoitokortti on ilmainen. Sen voivat tilata Kelasta kaikki Suomen sairausvakuutukseen kuuluvat henkilöt ja ne, joiden sairaanhoidon kustannuksista Suomi vastaa, kuten ulkomailla asuvat eläkeläiset.